Legislație soluri

Analizând documentele legislative la nivel european se poate observa că în ceea ce priveşte solul, nu există o Directivă ce are ca ţintă directă protecţia solului, însă acest aspect este atins într-o măsură mai mare sau mai mică de alte directive din domeniul mediului, precum directiva apei, a deşeurilor, a poluării industriale, a pesticidelor etc. În continuare sunt enumerate directivele care într-un mod sau altul contribuie la protecţia solului:

  • Directiva nr. 86 /278/CEE a Parlamentului şi Consiliului European din 12 iunie 1986 privind protecția mediului, în special a solului atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură;
  • Directiva nr. 91/689/CEE a Parlamentului şi Consiliului European din 12 decembrie 1991 privind deşeurile periculoase, care înlocuieşte Directiva nr. 78/319/CEE privind deşeurile toxice şi periculoase, modificată prin Directiva Consiliului 94/31/CE și care conţine prevederi privind managementul, valorificarea şi eliminarea corectă a deşeurilor periculoase;
  • Directiva nr. 96/61/CEE a Parlamentului şi Consiliului European din 24 septembrie 1996 privind prevenirea și controlul integrat al poluării stabileşte principiile cele mai importante, bazate pe o abordare integrată, pentru autorizarea şi controlul instalaţiilor, pentru aplicarea celor mai bune tehnici existente, care sunt în acelaşi timp şi cele mai eficiente în vederea obţinerii unui nivel înalt de protecţie a mediului, luând în considerare de asemenea costurile şi beneficiile;
  • Directiva nr. 96/59/CE a Parlamentului şi Consiliului European privind eliminarea bifenililor policloruraţi şi a trifenililor policloruraţi (PCB şi PCT)  (înlocuieşte Directiva 76/403/CEE);
  • Directiva nr. 1999/31/EC a Parlamentului şi Consiliului European din 26 aprilie 1999 privind depozitarea deșeurilor. Stabilește trei tipuri de depozite pentru deşeuri: depozite pentru deșeuri nepericuloase, depozite pentru deșeuri periculoase și depozite pentru deșeuri inerte. Prin reglementarea categoriilor de depozite de deșeuri se poate obține prevenirea sau reducerea efectelor negative asupra mediului, în special poluarea apelor de suprafață, subterane, a solului, aerului, inclusiv a efectului de seră, precum și a oricărui risc pentru sănătatea populației, pe întreaga durată de exploatare a depozitului, cât și după expirarea acesteia.
  • Directiva nr. 2004/35/CE a Parlamentului şi Consiliului European din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea şi repararea daunelor aduse mediului. Directiva răspunderii de mediu (ELD) are scopul de a preveni şi remedia daunele aduse mediului (apă, sol şi biodiversitate). Ea urmăreşte să atingă acest scop prin aplicarea principiului “poluatorul plăteşte”. Beneficiul acestei directive este bazat pe presupunerea că potenţialii poluatori vor fi mai atenţi în cazul în care există riscul să fie răspunzători pentru daune.
  • Directiva nr. 2006/12/CE a Parlamentului şi Consiliului European din 5 aprilie 2006 privind deșeurile și care conţine prevederi pentru toate tipurile de deşeuri, mai puţin acelea care sunt reglemetate separat prin alte directive (Directiva nr. 91/689/CEE).

Totuşi în 2006 a fost adoptată o Strategie Tematică a Solului (COM (2006) 231) şi o propunere pentru o Directivă Cadru a Solului (Com (2006) 232) care are ca principal obiectiv utilizarea sustenabilă a solurilor pe teritoriul Europei şi protejarea acestora de câteva ameninţări cheie precum: eroziunea, deteriorarea materiilor organice, contaminarea, salinizarea, compactarea, reducerea biodiversităţii din sol, etanşarea, alunecările de teren, inundaţiile.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Dictionary
  • dictionary
  • diccionario
  • English Spanish Dictionary

Double click on any word on the page or type a word:

Powered by DictionaryBox.com