Legislatie zgomot

Poluarea sonora reprezintă o preocupare intensă la nivel european, astfel legislația prevede măsuri de diminuare și chiar reducere a acesteia:

Directiva 2002/49/EC – referitoare la evaluarea și managementul zgomotului ambiental;

Directiva 2000/14/EEC – privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la zgomotul emis de către echipamentele cu utilizare în exterior.

Transpunerea la nivel național este realizată prin adoptarea diferitelor acte legislative:

Ordinul 3384 / 2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice ”Normativ privind acustica în construcții și zone urbane, indicativ C125-2013”.

HG 321/2005 – privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant;

Ordinul 678/2006 – elaborarea Ghidului privind adoptarea valorilor limită și a modului de aplicare a acestora;

STAS 1009/88 – Acustica urbană – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

SR ISO 1996-1/2008 – Acustică – Descrierea, măsurarea și evaluarea zgomotului din mediul ambiant. Partea 1: Mărimi fundamentale și metode de evaluare;

SR ISO 1996-2:2008 – Acustică. Descrierea, măsurarea și evaluarea zgomotului din mediul ambiant. Partea 2: Determinarea nivelurilor de zgomot din mediul ambiant

STAS 6161-1/2008 – Acustica în construcții – Măsurarea nivelului de zgomot in constructii civile;

STAS 6161-3/82 – Acustica în construcții – Determinarea nivelului de zgomot în localitățile urbane;

STAS 6156/86 – Acustica în Construcții – Limite admisibile ale nivelului de zgomot echivalent din clădiri de locuit, tehnico-administrative și social cultural.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Dictionary
  • dictionary
  • diccionario
  • English Spanish Dictionary

Double click on any word on the page or type a word:

Powered by DictionaryBox.com